Uforløst vækstpotentiale for ejerledede virksomheder

Uforløst vækstpotentiale for ejerledede virksomheder


Ejerledede virksomheder har et stort potentiale for vækst, hvis de bliver bedre til at formulere målsætninger og får dem omsat til handlingsplaner og arbejdsopgaver. Det er konklusionen på en undersøgelse fra Center for Ejerledede Virksomheder

Undersøgelsen viser, at de virksomheder, der mestrer arbejdet med at formulere målsætninger og eksekvere strategien har en højere overskudsgrad og en højere vækst end andre virksomheder. Undersøgelsen viser samtidig, at 3/4 af de ejerledede virksomheder ikke er dér. De får enten ikke formuleret målsætningerne baseret på en grundig analyse af virksomhedens situation eller omsat dem til handlingsplaner og arbejdsopgaver. Det kan måske undre én - men skyldes ifølge undersøgelsen, at der i disse virksomheder typisk kun er fokus på driften, ikke udviklingen. Dermed ligger der til gengæld et uforløst vækstpotentiale og venter. 

Hos MOVE AHEAD tager vi udgangspunkt i den enkelte virksomhed - men har en afprøvet proces for arbejdet med målsætninger og planer, som vi kalder strategitrappen. Denne proces sikrer, at der handles - og at handlingerne er forankret i virksomhedens situation og målsætninger. 

Strategitrappenpng

Strategitrappen tager udgangspunkt i en situationsanalyse, der munder ud i strategiske implikationer. Med udgangspunkt heri udarbejdes målsætninger. Herefter udvikles strategien, der skal indfri disse målsætninger. Når den er fastlagt, konkretiseres den i en konkret handlingsplan, herunder hvem der gør hvad hvornår. Endelig følges der op på eksekveringen af handlingsplanen, ligesom der i den forbindelse foretages korrigerende handlinger efter behov.

Læs mere om hvordan MOVE AHEAD arbejder med strategi og forretningsudvikling her - og kontakt os, hvis du ønsker at høre mere.