Strategi og forretningsudvikling

Få en klar plan for, hvordan du kan opnå dine mål...

De fleste organisationer har så travlt med den daglige drift, at der ikke bruges tilstrækkelig tid på at optimere forretningen og se på vækstmuligheder. Samtidig er de fleste virksomheder naturligt nok ofte farvet og begrænset af deres egen historik og mangler det eksterne perspektiv.  

Kontakt os, hvis du vil have hjælp til at få udviklet og/eller optimeret din strategi og dine planer. Vi er ikke traditionelle konsulenter. Vi har alle en solid og praktisk, international erfaring fra en række førende mærkevarevirksomheder udover konsulenterfaring fra virksomheder af helt forskellige størrelse på tværs af brancher. Vi arbejder endvidere lige fra analyse til strategi til eksekvering - afhængig af behov. Vores rådgivning og sparring er af samme årsag meget konkret, og vi kan følge tingene til dør.

Vi tilbyder rådgivning og sparring til:

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier er grundlaget og fyrtårnet for strategi og aktiviteter. Vi kan hjælpe med at få udviklet og/eller optimeret det grundlag.

Strategi

Strategien er den langsigtede plan, der sætter retning og mål for hele organisationen. Vi kan hjælpe med at drive og facilitere strategiprocessen.

Porteføljeoptimering

Fokus på de rette produkter og kunder vil give en bedre udnyttelse af ressourcerne og større indtjening. Vi kan hjælpe analyse, optimering & prioritering af produkt- og kundeporteføljen. 

Go-to-Market strategi

En klar Go-To-Market strategi baseret på et godt beslutningsgrundlag er fundamentet for en effektiv markedsekspansion. Vi hjælper med såvel analyse som strategi.

Konkrete vækstinitiativer

Strategien er kun noget værd, hvis den bliver omsat til konkrete initiativer. Vi kan hjælpe med at identificere og prioritere nye, konkrete vækstinitiativer. 

Lokal og regional optimering

Hvis man driver aktiviteter på tværs af grænser, gælder det om at udnytte synergieffekterne og samtidig opfylde lokale behov. Det kan vi hjælpe med at identificere.


Eksempler på gennemførte projekter

Vi har gennemført strategi- og forretningsudviklingsprojekter for såvel en række førende mærkevarevirksomheder lokalt og internationalt som en række mindre virksomheder på tværs af brancher. Nedenfor ses et udpluk af gennemførte projekter. Vi uddyber gerne projekterne og de overordnede resultater.

Omstrukturering af Hasbro Nordic

Omstrukturering af Hasbro Nordic, herunder etablering af nordisk organisation, optimering af produkt- og kundeportefølje, værdibaseret ledelse og uddannelsesprogrammer.

Strategi for formcph

Udarbejdelse af mission, vision og værdier samt overordnet strategi med konkrete vækstinitiativer for indretningsarkitektfirmaet formcph.

Vækstplan for Coca-Cola i Danmark

Vækstplan for Coca-Cola i Danmark i lyset af parallelimport, grænsehandel og ændring af forbrugerpræferencer. 

Relancering af Søndagsavisen

Omstrukturering og relancering af Søndagsavisen, herunder nyt redaktionelt koncept, ny distribution, markedsføring og omstrukturering af organisationen.

Strategi for Dansk Droge

Udarbejdelse af nordisk strategi med efterfølgende eksekvering efter opkøb af virksomheder indenfor sports nutrition i hvert nordisk land.

Input til nordisk strategi for Egmont

Input og sparring til nordisk strategi for Egmont Serieforlaget. 

Du kan læse mere om os under Om Os og se, hvad andre siger om os under Referencer.