Forretningsplan

En forretningsplan skal opsummere og give et overblik over alle de væsentlige dele af din forretning. Den kan være til internt brug - eller til brug for at overbevise en bank eller investorer om at skyde penge ind i forretningen, eller til brug for samarbejdspartnere. 

En forretningsplan for en opstartsvirksomhed kan typisk indeholde følgende:
  1. Resumé, der opsummerer problem, løsning, det unikke, den kommercielle strategi, konkurrenter, organisation, budgetter, status og tidsplan. 
  2. Idé og baggrund, der beskriver idéen og baggrunden for den, det unikke med ideen, målgrupper, potentiale og forretningsmodel.
  3. Koncept / produkt, der beskriver konceptet og produktet i detaljer, tilknyttede produkter og services, kundeværdi, det nye og unikke, pris og indtjening, rettigheder, udviklingsstatus, produktion og udviklingsmuligheder.   
  4. Marked og konkurrenter, der beskriver markedsstørrelse,- struktur og trends samt konkurrencessituation, herunder primære konkurrenter.
  5. Salg og markedsføring, der bekriver, hvordan virksomheden vil tilgå og vinde på markedet, herunder målgrupper, positionering, salgskanalstrategi og kundemålgrupper, samarbejdspartnere, markedsføring samt aktivitetskalander og budgetter.
  6. Organisation og ledelse, der beekriver virksomhedsform, ejerforhold, ledelse og medarbejdere, fysiske faciliteter samt rådgivere og samarbejdspartnere.   
  7. Handlingsplan, der præciserer aktiviteter og milepæle.
  8. Økonomi, der opsummerer etableringsbudget, likviditetsbudget, finansieringsbudget og budgetforudsætninger samt finansieringsbehov og eventuelle investeringsvilkår.
Hos MOVE AHEAD kan du få hjælp til at udvikle din forretningsplan af rådgivere med solid strategisk, kommerciel og forretningsmæssig erfaring.