Go-To-Market strategi

Få et beslutningsgrundlag for effektiv ekspansion

Der kan ligge store vækstmuligheder i geografisk ekspansion. Ikke desto mindre er der mange virksomheder, der er tilbageholdende med at gå ind på nye markeder af den simple årsag, at de mangler et godt beslutningsgrundlag. Det er en valid årsag, da det ikke er uden risiko at gå ind på et nyt marked. Mere end 50% af danske virksomheder må således opgive nye markeder mindre end et år efter lancering. Den væsentligste årsag hertil er, at ekspansionen sker tilfældigt - både mht. metode og valg. Man kan hverken kopiere erfaringer fra Danmark eller lade ekspansionen ske på må og få og tro på, at det kommer til at virke. 

Når man ønsker at etablere sig på et nyt marked gælder det om at gøre det bevidst og på baggrund af et ordentligt beslutningsgrundlag. Det gælder om at forstå markedsstørrelse- og udvikling, trends, konkurrencesituation, markedsvilkår og forbruger- og kundedynamikker. På baggrund heraf kan man definere sin målsætning og GTM strategi, herunder valg af salgskanaler og kundemålgrupper, salgsform (direkte salg, etablering af selskab, agenter eller distributører, webshop mv.), produktportefølje, markedsføring og handlingsparametre.

Hos MOVE AHEAD kan vi hjælpe dig med såvel markedsanalyse og landeprioritering.