Case Study: KODAK - før an eller bliv ført...

KODAK var i det meste af det 20. århundrede et af helt store amerikanske og ikoniske selskaber, der nærmest var synonym med film til kameraet. I 2012 måtte selskabet imidlertid søge beskyttelse for sine kreditorer under den amerikanske konkurslov og sælge patenter og rettigheder fra for over een halv milliard dollars. I dag er selskabet en skygge af sig selv. 

I 2012 var avisoverskrifterne, at digital fotografering havde taget livet af selskabet. Realiteten er imidlertid, at KODAK havde haft alle muligheder for at føre an i den digitale udvikling. Det er var således KODAK, der opfandt det første digitale kamera i 1975. Ledelsen ønskede imidlertid ikke at gå videre med det. Nogle få år senere, i 1981, forudsagde et KODAK studie, at digital fotografering ville afløse film indenfor et årti. Det viste sig at være bemærkelsesværdigt præcist. KODAK havde altså 10 år til at føre kategorien og KODAK ind i den digitale transformation - men ignorerede det og fortsatte i stedet med at investere i den traditionelle filmteknologi. KODAK anerkendte ganske enkelt ikke digital teknologi som en vækstdriver og fik derfor aldrig del af den vækst, der kom med den. Detailhandelen vendte sig af samme årsag mod andre leverandører, der ville dele deres indsigter om den digitale udvikling med dem.