Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier er fyrtårnet for enhver organisation og grundlaget for strategi og aktiviteter. Alle organisationer uanset størrelse bør derfor definere deres mission, vision og værdier.

Missionen beskriver organisationens kernefunktion og skal ikke mindst besvare, hvad man laver, hvordan og til hvem. Visionen beskriver drømmen - det ønskede, fremtidige billede af organisationen. Den rigtige vision kan - udover at fungere som ledestjerne - skabe en masse energi i organisationen. Værdierne udtrykker det, organisationen skal stå for. Det er imidlertid vigtigt, at værdierne bliver efterlevet, ellers er det bare tom snak.

Mission, vision og værdier skal efter vores opfattelse helst ende med at være udtrykt enkelt og effektivt, så alle medarbejdere naturligt forstår dem og kan gå i samme retning. 

Vi kan hjælpe dig med at få udviklet og/eller optimeret din mission, vision og værdier. Vi kan endvidere hjælpe dig med at få det hele kommunikeret ud til og indarbejdet i organisationen.