Lokal og regional optimering

Har du optimeret dine aktiviteter på tværs af lande?

Når man driver forretning på tværs af landegrænser, gælder det om at udnytte synergieffekterne og fortsat være lokalt relevant. Det kan være en svær balance. 

Vi har praktisk erfaring med at arbejde både lokalt og centralt. Vi ved, hvordan man kan opnå synergieffekter, der kan give bedre udnyttelse af ressourcerne og bedre indtjening. Men vi ved også, hvad man skal være forsigtig med, så man ikke mister den lokale relevans. Dette arbejde kan f.eks. omfatte produktportefølje strategi og prioritering samt kommunikation på tværs af regionen.

Eksempler på gennemførte projekter


20200123 Nordisk strategipng

Du kan læse mere under Om Os og se, hvad andre siger under Referencer.