Optimering af produkt- og kundeportefølje

Prioritering af de rigtige produkter og kunder er afgørende for at kunne bruge ressourcerne optimalt og for at kunne nå de strategiske omsætnings- og indtjeningsmål. Men hvad er de rigtige produkter og kunder?


Optimering af produktporteføljen

Mange virksomheder oparbejder over tiden en stor produktportefølje, hvor nogle af produkterne sælger fremragende, mens andre ikke (længere) bidrager med værdi til virksomheden. Som resultat heraf står man med en produktportefølje, der ikke længere er afstemt markedet, driver unødige omkostninger og fører til mangel på fokus og ringe eksekvering i organisationen. 

Der er mange eksempler på, hvordan en reduceret og optimeret produktportefølje kan skabe vækst i både omsætning og indtjening. Et typisk anvendt eksempel er fra Apple, hvor Steve Jobs reducerede antallet af produkter med 70%, da han kom til virksomheden og skulle refokusere forretningen. Et år efter havde Apple igen sorte tal på bundlinjen. Vi har selv samme erfaring, f.eks. fra Hasbro Nordic, hvor optimering af produktporteføljen var ét af de væsentlige elementer i en succesfuld omstrukturering.  

Optimering af produktporteføljen omfatter analyse af den eksisterende portefølje, forståelse af styrker og svagheder i forhold til markedet og konkurrenterne, definition af rollen og udarbejdelse af en plan for hver produktlinje og produkt og udarbejdelse af en handlingsplan med tidsplan. 


Optimering af kundeporteføljen

Som med produktporteføljen oparbejder mange virksomheder over tiden en stor kundeportefølje, hvor nogle kunder er væsentlige for virksomhedens omsætning, indtjening og fremtid, mens andre ikke (længere) bidrager med samme værdi til virksomheden. Det er imidlertid ikke altid afspejlet i de ressourcer og investeringer, den enkelte kunde får tildelt. Prioritering af kunder er en vigtig men ofte overset disciplin. 

Optimering af kundeporteføljen omfatter analyse af den eksisterende portefølje med pejlemærker som omsætning, indtjening, potentiale, relationer og kundens indflydelse på andre kunder. Det vil typisk føre til en segmentering af kunderne, f.eks. i A, B og C kunder, som får hver sin rolle og plan. 


Vi hjælper dig med at analysere din produkt- og/eller kundeportefølje med henblik på at få grupperet og prioriteret de enkelte produkter og kunder, således at ressourcerne inklusiv salgs- og marketingindsats kan allokeres effektivt herefter.